top of page
Menu

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot nu en het logo van Meta3D B.V., waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Meta3D B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: “Meta3D″). Meta3D behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Meta3D en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meta3D is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Meta3D).

Meta3D heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Meta3D, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Meta3D heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.
 

Hado Informatie menu

Tildonksesteenweg 20

3020 HERENT

0490/444/895
Info@Meta3D.be

Hoofdkantoor

Event Locatie & Hado Arena

Pastorijstraat 5

3020 Veltem Beisem ( Vlak bij Leuven)

016/ 79 30 59

bottom of page