top of page
Menu

Meta3D BV, is een Virtual Reality entertainment productie studio gelegen in de Pastorijstraat 5 te 3020 Veltem-Beisem..

De onderstaande Voorwaarden gelden voor het publiekelijk toegankelijke gedeelte van Meta3D Café en de bijhordende VR- arcade, andere afdelingen zoals de film/foto studio's gelden andere voorwaarden.

 

Artikel 1. Aansprakelijkheid

 • Het betreden van de ruimtes van Meta3D BV is op eigen risico. Meta3D BV  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen, letsel of schade dat voorkomt door het gebruik maken van attributen die door Meta3D beschikbaar worden gesteld.

 • De spelcomputer, de monitor, de VR-bril, de koptelefoon en alle andere VR gerelateerde hardware zijn kwetsbaar. De door onvoorzichtigheid ontstane schade aan de VR-hardware zal worden verhaald op de gebruiker. De gebruiker vergoedt het volledige bedrag van het beschadigd materiaal wat nodig is om dit te vervangen.

Afnemer vrijwaart Meta3D voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer of deelnemers die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Meta3D bevonden. Deelnemers dienen op de dag van deelname 8  jaar of ouder te zijn. Deelnemers onder de 16 jaar dienen te allen tijde begeleid te worden door een volwassene. 

 • Een ieder, die in het pand wordt toegelaten, of zich al dan niet met toestemming van Meta3D in het pand bevindt, wordt geacht kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden. 

  

Artikel 2. Reserveren en boeken

 • Reserveren bij Meta3D kan online, aan de balie en telefonisch. Reserveringen voor VR games, bedrijfsuitjes, kinderfeestjes en schooluitjes worden altijd verwerkt in ons online reserveringssysteem en zijn pas na ontvangst van een reserveringsbevestiging definitief.

 • Lukt het niet om online te betalen dan kan in overleg met Meta3D op de locatie zelf betaald worden. Om veiligheidsredenen hebben wij een grote voorkeur voor betalingen via mobiel betalen via uw telefoon.

 • Is er 12 uur voor de geboekte aanvangspeeltijd, zonder overleg met Meta3D niet betaald dan kan de reservering door Meta3D worden geannuleerd en kan het zo zijn dat bij aankomst de geboekte VR gamecube(s) niet beschikbaar is/zijn.

 • Het is mogelijk om Meta3D te bezoeken zonder afspraak. Indien er VR gamecubes beschikbaar zijn, kan er worden gespeeld.

 •  Meta3D behoudt zich het recht voor om verschillende reserveringen samen te voegen tot één spel. Er kan niet worden gegarandeerd dat een (groep) deelnemer(s) het spel voor zich zelf heeft/hebben, tenzij er wordt betaald voor het maximaal aantal plaatsen

 • VR arrangementen voor bedrijven en groepen boven de 10 personen worden geboekt  middels een  offerte- en facturatie traject. De definitieve reservering wordt bevestigd per e-mail. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spamfolder terecht.

 • Meta3D doet mee met verschillende kortingsacties. Per kortingsactie geldt een op zichzelf staande reserveringsprocedure die gevolgd dient te worden. Op het moment van reserveren moet duidelijk zijn met welke kortingsactie er gereserveerd wordt.

 • Het is niet mogelijk om achteraf of tijdens het spelen de reservering om te zetten naar een reservering met een kortingsactie. Eveneens is het niet mogelijk om meerdere kortingsacties te combineren.

 

Artikel 3. Aanbetaling

 • Meta3D werkt alleen met aanbetalingen op het moment dat een reservering tot stand komt middels een offerte en facturatie proces. 

 • Voor overeengekomen offertebedragen van meer dan € 2500,- exclusief btw hanteren wij een aanbetalingsregeling van 50%.

 • Voor overeengekomen offertebedragen van minder dan €2500,- exclusief btw dienen vooraf, en binnen de in de offerte genoemde termijn, volledig te worden voldaan.

 • Indien de aanbetaling om administratieve redenen tot problemen leidt, kan in overleg met Meta3D, hiervan afgeweken worden. Het is aan de klant om dit kenbaar te maken bij Meta3D. Meta3D bepaalt uiteindelijk zelf of er van de aanbetalingsprocedure afgeweken kan worden. De voor huurder geldende afspraak wordt ten alle tijden opgenomen in de offerte.

 • Het aantal deelnemers kan tot uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum gewijzigd worden. De effecten hiervan zullen worden verrekend in een slotfactuur dan wel een credit-factuur. Indien op de uitvoeringsdatum van het event/bedrijfsuitje blijkt dat er meer deelnemers aanwezig zijn dan overeengekomen dan wordt dit in de slotfactuur verrekend.

 • Meta3D houdt zich het recht voor om eenzijdig van de bovengenoemde regel af te wijken door het gehele of resterende bedrag te laten voldoen op de dag van het geboekte uitje zelf. Indien dit het geval is wordt dit op de offerte vermeld.

 

Artikel 4. Te laat komen

 • De klant wordt verwacht een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn op de locatie voor de VR game briefing. Komt de klant te laat dan bestaat de mogelijkheid dat dit ten koste gaat van de uiteindelijke zuivere speeltijd.  De VR game briefing is een verplicht onderdeel van de volledige VR experience wat niet kan worden overgeslagen. 

 • Indien er zich een storing voldoet aan de apparatuur van Meta3D waardoor de VR beleving van de klant binnen zijn geboekte tijd noemenswaardig in het gedrang komt, wordt er in samenspraak met de klant extra game-tijd aangeboden of een voucher.

 

Artikel 5. Verplaatsen, van een reservering 

 • Reserveringen kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verzet naar een andere dag.

 • Als de klant op de gereserveerde datum en tijd niet komt opdagen is het niet mogelijk om achteraf alsnog de reservering te verzetten naar een andere dag of tijdstip.

 • Meta3D houdt zich te allen tijde het recht voor om een reservering  tot 10 werkdagen voor aanvang en reserveringen die tot stand zijn gekomen middels een offerte facturatie traject tot 14 dagen voor aanvang om te boeken naar een andere dag of tijd.  Dit kan alleen in samenspraak met de desbetreffende klant. Meta3D komt de benadeelde klant te allen tijde tegemoet met een korting op de totaalprijs, meer speeltijd of meer speel capaciteit dan de aanvankelijke reservering.

 • Komt Meta3D er met de klant niet uit, dan wordt het eventueel betaalde bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een week terugbetaald. Meta3D kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die er ontstaat door het omzetten van een reservering.

 

Artikel 6.  Annulering van een reservering

 • Annuleren van een reservering kan via onze balie, mail of telefonisch. Bij een annulering tot 96 uur (4 dagen) van tevoren wordt het gehele bedrag minus transactiekosten van € 1,50 bankkosten teruggestort.  Wij proberen uw reserveringskosten zo spoedig mogelijk te retourneren en maximaal binnen 60 werkdagen na de speeldag waarvoor u gereserveerd heeft .

 • Annulatie na minder 96 uur voor de aanvang van de reservering wordt een bedrag  50% van het bedrag in rekening gebracht. Na 48 uur wordt annuleren niet meer mogelijk en wordt het volledige bedrag in rekening gebracht

 • In een periode van onverwachte gebeurtenissen,  zoals ziekte met attest, een terroristische dreiging,  natuur- en /of milieurampen is het wel mogelijk om de afspraak te verzetten naar een andere datum en tijdstip. Het personeel van Meta3D kijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn.

 • Meta3D kan altijd een reservering annuleren op het moment dat er sprake is van een overmachtsituatie waardoor Meta3D niet in staat is haar diensten aan te bieden.  Zijnde: stroomstoring, brand, inbraak en andere onvoorziene gebeurtenissen die een grote impact hebben op de bedrijfsvoering van Meta3D.

 

Annuleren van groepsarrangementen

 • Kosteloos annuleren van een reservering voor een groepsarrangement welke middels een offerte traject tot stand is gekomen. Kan tot 7 dagen voor aanvang van de reservering. Wordt de reservering tot later voor aanvang van de reservering geannuleerd dan wordt alleen de aanbetaling in rekening gebracht.  Bij annulering binnen 48 uur wordt het volledige offertebedrag in rekening gebracht.

 • Voor groepsarrangementen geldt ook dat als er sprake is van een overmachtsituatie welke is ontstaan door een terroristische dreiging,  milieu- en of natuurramp het alleen mogelijk is om de boeking naar een andere dag  te verplaatsen.  

 • Meta3D is niet verantwoordelijk voor materiële en immateriële schade die, naar oordeel van de boeker, zijn ontstaan door een annulering van zijn/haar reservering door Meta3D..

 

Artikel 7. Te laat betalen

 • Meta3D hanteert een betalingstermijn van 7 dagen na verzenddatum factuur.

 • Wordt er niet betaald binnen de gestelde termijn dan ontvangt de klant een een herinnering.

 • Wordt er ondanks de herinnering niet betaald en de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na verzending factuur overschreden, dan brengt Meta3D incassokosten in rekening conform wettelijke recht en regelgeving.  

 

Artikel 8.  Veiligheid en toezicht

 • Tijdens de game briefing wordt er door de VR-host altijd uitgelegd hoe u op een verantwoorde en veilige wijze kunt VR gamen.

 • Het is belangrijk dat u te allen tijde naar de instructies van de VRhost luistert en deze opvolgt. Mocht u zich hier niet aan willen conformeren dan zijn wij helaas genoodzaakt u het gebruik van onze materialen te ontzeggen en in het ergste geval u de toegang tot ons pand te ontzeggen.

 • Wij verwachten van ouders en verzorgers dat zij toezicht houden op de kinderen waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruikmaken van onze VR materialen maar ook zeker voor het aanwezig zijn in en rondom onze gamehal.

 

Artikel 9. Leeftijd

 • Meta3D hanteert een minimumleeftijd van 8 jaar. Dit heeft vooral te maken met de emotionele beleving, het feit dat de VR-brillen groot en zwaar zijn en vaak niet passen bij jongere kinderen.

 • Meta3D werkt met leeftijdsadviezen voor de aangeboden games.  In sommige games komen geweld, grof taalgebruik en/of dieronvriendelijke scènes voor. Het is aan de ouders of verzorgers om te bepalen of de minderjarige waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen een VR game wel of niet mag spelen.

 

Artikel 10.  Gezondheid

 • De afnemer moet verklaren dat ze gedurende ten minste 24 uur geen gezondheidsproblemen hebben die verband houden met koorts (38 graden of hoger), droge hoest, vermoeidheid, ophoesten van slijm en kortademigheid. Dit wordt gedaan bij het inchecken bij aankomst. Als de afnemer niet gezond genoeg is om de speelhal binnen te gaan vanwege de bovengenoemde symptomen, zal de afnemer niet worden toegelaten tot de speelhal. In dat geval ontvangt de afnemer een voucher voor 100% van de initiële betaling voor 1 ticket.

 • Virtual Reality is erg realistisch en intensief. Heeft u last van epilepsie, hartklachten en/of evenwichtsproblemen? Dan wordt u het gebruik van een Virtual Reality-bril sterk afgeraden.

 • Meta3D gaat hierbij uit van uw eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfel adviseren wij u navraag te doen bij uw (huis)arts.

 • Het gebruik van een Virtual Reality-bril kan misselijkheid veroorzaken.

 • Meta3D is niet aansprakelijk voor psychisch letsel of andere vormen van psychisch leed wat wordt opgedaan tijdens het VR gamen.

 

Artikel 11. Drugs, alcohol en roken

 • Roken binnen het pand is niet toegestaan

 • Alcohol drinken tijdens het VR gamen is niet toegestaan.

 • Bezoekers die duidelijk beschonken of onder invloed van drugs zijn wordt het gebruik van onze apparatuur ontzegt.

 

Artikel 12. Ongewenst gedrag

 • Klanten die zich misdragen wordt het gebruik van het materiaal van Meta3D ontzegt en gevraagd om het pand te verlaten. Klantgegevens en eventuele beeldmaterialen worden ten alle tijden overhandigd aan de politie. Dit geldt ook voor minderjarige klanten.

 • Onder misdragingen verstaat Meta3D diefstal, intimideren van andere klanten en/of personeelsleden, seksueel grensoverschrijdend gedrag, uiten van verbaal of fysiek geweld naar elkaar, andere klanten en/of het personeel.

 

Artikel 12. GDPR

 

In de VR arena wordt er door Meta3D-medewerkers en door klanten foto’s gemaakt en gefilmd. Door te boeken en door de Meta3D arena te betreden, gaat u hiermee akkoord. Indien u dit niet wenst, gelieve dit dan duidelijk kenbaar te maken aan een Meta3D werknemer.


 

Artikel 13. Klachten 

 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na de uitgevoerde activiteit geldig.

 

VR op locatie

Algemene voorwaarden                         

 

Reservering

 • Alle reserveringen van Meta3D worden tot stand gebracht via het boekingssysteem op www.meta3d.be. Telefonische reserveringen worden eveneens via dit boekingssysteem ingevoerd. Opdrachten kunnen ook apart afgehandeld worden middels offertes en/of facturaties. De reservering wordt bevestigd per e-mail. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spamfolder terecht.

 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Ben je te laat, dan moet helaas de duur van de VR experience worden ingekort. De gereserveerde tijd is de starttijd van het programma.

Annulering

 • Annuleren van een reservering kan via onze balie, mail of telefonisch. Bij een annulering tot 96 uur (4 dagen) van tevoren wordt het gehele bedrag minus transactiekosten van € 1,50 teruggestort.  Wij proberen uw reserveringskosten zo spoedig mogelijk te retourneren en maximaal binnen 60 werkdagen na de speeldag waarvoor u gereserveerd heeft .

 • Annulatie na 96 uur voor de aanvang van de reservering wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Na 48 uur wordt annuleren niet meer mogelijk en wordt het volledige bedrag in rekening gebracht

Betaling

 • De Afnemer wordt geacht de door Meta3d gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Afnemer dient het totaalbedrag per bank uiterlijk 48 uur voor aanvang van de reservering te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • Consumpties en aankopen bij Meta3d kunnen met mobiele betaling voldaan worden. In verband met de veiligheid wordt geen contant geld aangenomen.

Aansprakelijkheid

 • De afnemer verklaart zich op de hoogte te stellen van het feit dat hem de apparatuur in goede conditie door Meta3d wordt geleverd inclusief bijbehorende accessoires, bekabeling en verpakkingsmaterialen..

 • Indien zich tijdens de VR ervaring een storing in of aan de apparatuur voordoet, dient de afnemer dit direct te melden aan een medewerker van Meta3D. Het is de afnemer niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan Meta3D is de afnemer volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

 • Alle schade die tijdens de gebruiksperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de afnemer, zulks indien vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door afnemer afgesloten verzekering.

 • Meta3D is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de VR ervaring als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de apparatuur.

 • Meta3D is niet aansprakelijk ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van geld, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, waarde documenten of andere zaken van waarde.

 •  De aansprakelijkheid van Meta3D is ten alle tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Meta3D verzekerd is vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijk eigen risico. Meta3D is in ieder geval niet aansprakelijk voor:

 • Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de afnemer van door of namens de organisatie gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, goede zeden en fatsoen;

 • Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de afnemer toebehorende en naar het terrein meegebrachte goederen;

 • Schade veroorzaakt door andere afnemers.

 • De afnemer die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting(en), waaronder tevens, doch niet beperkt daartoe, wordt begrepen het in strijd handelen met het bepaalde in deze algemene voorwaarden, is tegenover Meta3D aansprakelijk voor de door  Meta3D geleden dan wel te lijden schade, zowel direct als indirect, onverminderd diens overige rechten.

 • Afnemer vrijwaart Meta3D tegen alle aanspraken van derden in verband met zijn handelen of nalaten.

 • Meta3D onthoudt zich van inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij is waaronder begrepen, doch niet beperkt daartoe, geschillen tussen Afnemers onderling.

Verzekering

 • Afnemer dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de te gebruiken apparatuur tegen verlies, diefstal of aangerichte schade, gedurende de gehele gebruiksperiode. De te verzekeren waarde van de te gebruiken zaken wordt op schriftelijk verzoek van afnemer door Meta3D meegedeeld.

Overige

 • De aanbevolen minimumleeftijd is 8 jaar. Kinderen tot 16 jaar dienen te worden begeleid door minimaal één volwassene.

 • De afnemer zal geen gegevens uit offertes of huurovereenkomsten kopiëren en/of aan derden tonen of bekend maken.

 • Tijdens en voor de VR ervaring is drugs‐ en/of alcoholgebruik verboden. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van Meta3D twijfelt aan de gesteldheid van een afnemer, heeft de medewerker het recht deze afnemer te weigeren zonder restitutie van het inschrijfgeld. In het geval van onwenselijk gedrag, behoudt Meta3D het recht om ten alle tijde de deelname van de afnemer af te breken.

 • Bij reservering kent de afnemer bovenvermelde voorwaarden en gaat hiermee akkoord.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Meta3D Algemene voorwaarden

Hado Informatie menu

Tildonksesteenweg 20

3020 HERENT

0490/444/895
Info@Meta3D.be

Hoofdkantoor

Event Locatie & Hado Arena

Pastorijstraat 5

3020 Veltem Beisem ( Vlak bij Leuven)

016/ 79 30 59

bottom of page